Bewoners

Het initiatief biedt ruimte aan negentien jongeren met een verschillende zorgvraag. Het woonproject zal op de begane grond woonruimte bieden aan zes bewoners. Zij hebben hun eigen appartement en delen met elkaar een gemeenschappelijke ruimte. Op de begane grond zijn ook het kantoor en de kamer voor de slaapwacht van de zorgverlener gesitueerd. De overige dertien appartementen bevinden zich op de 1e en 2de etage. De bewoners hiervan delen ook een gezamenlijke huiskamer, die zich op de 1e etage bevindt.
Het belangrijkste uitgangspunt voor de samenstelling van de groep is dat de bewoners bij elkaar passen. De samenstelling van de bewonersgroep is door het bestuur, in overleg met de zorgaanbieder en een orthopedagoog,  bepaald. Mocht de samenstelling in de toekomst veranderen dan blijft het centrale uitgangspunt dat de bewoners bij elkaar moeten passen. Belangrijk is dat de huidige bewoners hun plekje van veiligheid en geborgenheid kunnen behouden.

Bij het aannemen van nieuwe bewoners bepaalt het bestuur, na overleg met de zorgaanbieder, wie in de appartementen komt te wonen. De volgende uitgangspunten en criteria zijn daarbij van belang:
– Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, geslacht of geaardheid.
– Het is plezierig als er een evenwicht is tussen het aantal mannen en vrouwen.
– De beperking van de bewoners kan heel verschillend zijn.
– De leeftijden van de bewoners sluiten bij elkaar aan.
– Bewoners met complex gedrag kunnen worden toegelaten als dit past binnen de  samenstelling van de groep. Het belang van de bewoners staat voorop.

– Het woonproject bestaat uit een mix van bewoners die 24 uur per dag zorg nodig hebben en bewoners die met minder zorg toe kunnen.

– Bij de samenstelling van de groep geldt als randvoorwaarde dat een 24-uursbezetting door de zorgaanbieder financieel haalbaar is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *