Sponsors

We zijn onze sponsors zeer dankbaar voor hun bijdrage aan ons project.
(De volgorde heeft geen betekenis)


Voor het maken van een architectonisch ontwerp voor het appartementencomplex, hebben we Venster Architekten te Gouda benaderd. Zij willen graag samen met ons aan de slag gaan met het ontwerpen.Venster Architekten is een lokaal bureau gelegen in Gouda. Voorheen was het gevestigd in het kleine IJsseldorpje Moordrecht. Ze zijn goed bekend in de omgeving en kennen dan ook de locaties waar het woonproject kan plaatsvinden. Hoe het ontwerp eruit komt te zien is afhankelijk van de locatie en de daarbij horende stedenbouwkundige randvoorwaarden.

NSGK
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken. Helpt u mee?

Stichting mijn eigen thuis
De stichting MET is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor ouders/verzorgers van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. De Stichting MET doet dit door middel van het inzetten van de zogenaamde KMP methode. Deze methode houdt in dat Stichting MET ouders ondersteunt door middel van Kennis, Middelen en Partners.

De stichting MET is een maatschappelijke non-profit organisatie. Dit betekent dat alle inkomsten die worden gegenereerd, na aftrek van basale kosten, direct aangewend kunnen worden om de groepen ouders ook op financieel gebied te ondersteunen. De stichting MET is zelf geen opdrachtgever en draagt geen eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het bouwproces. Wel stelt de stichting MET voorwaarden aan eventuele financiële ondersteuning aan ouders om een succesvol ontwikkeltraject te bewerkstelligen.

De belastingdienst heeft de stichting Met de ANBI status toegekend, hetgeen betekent dat de stichting geen belasting hoeft af te dragen over giften en donaties.

De Stichting MET werkt nauw samen met lokale en regionale overheden, het ministerie van VWS, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

VSBfonds

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geven wij een maatschappelijke bestemming. In de afgelopen vijfentwintig jaar steunden wij zo’n 40.000 projecten, samen goed een donatiebedrag van € 700 miljoen.

We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien Dit doen we door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken.  We zijn actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.

 

 

 

 

Le Patapouf biedt met haar zalen mogelijkheden om veel verschillende soorten feesten te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Bedrijfsfeesten
  • Jubilea
  • Doop- en communie feesten
  • Verjaardagen
  • Trouwjubileum en trouwlocatie Gouda

De zalen zijn multifunctioneel en daarmee perfect geschikt voor zowel kleine als grote groepen. Bovendien zijn de zalen voorzien van de belangrijkste apparatuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan climate-control en een professionele muziekinstallatie. En is er in elke zaal ook daglicht. Doorgewinterde Goudse horecaondernemers Hans en Sandra Eikenaar zorgen er graag voor dat het u als gast van Le Patapouf aan niets ontbreekt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *