Disclaimer

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas. Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas. Door de website te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met deze disclaimer.