ANBI

Onze stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling); deze status is HIER te verifiëren op de website van de Belastingdienst.
Het ANBI RSIN nummer van onze stichting is: 8525.61.143
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie HIER voor meer informatie. 

Beleidsplan 2021-2023 De Zuidplas

Beleidsplan 2018-2020 De Zuidplas

Beleidsplan 2015-2018 De Zuidplas

Jaarverslag 2015 De Zuidplas

Jaarverslag 2016 De Zuidplas

Jaarverslag 2017 De Zuidplas

Jaarverslag 2018 De Zuidplas

Jaarverslag 2019 De Zuidplas

Jaarverslag 2020 De Zuidplas