ANBI

Onze stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling); deze status is HIER te verifiëren op de website van de Belastingdienst.
Het ANBI RSIN nummer van onze stichting is: 8525.61.143
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie HIER voor meer informatie. 

Beleidsplan 2021-2023 De Zuidplas

Beleidsplan 2018-2020 De Zuidplas

Beleidsplan 2015-2018 De Zuidplas

Jaarverslag 2015 De Zuidplas

Jaarverslag 2016 De Zuidplas

Jaarverslag 2017 De Zuidplas

Jaarverslag 2018 De Zuidplas

Jaarverslag 2019 De Zuidplas

Jaarverslag 2020 De Zuidplas

Jaarverslag 2021 De Zuidplas

Jaarverslag 2022 De Zuidplas