Doel

Doelstelling: Jongeren met een beperking een goede, kleinschalige woonvoorziening in Moordrecht in de gemeente Zuidplas bieden.
We willen dat de jongeren kunnen opgroeien en samenleven met leeftijdgenoten in een gevarieerd samengestelde groep. Met ondersteuning van een professionele zorgaanbieder organiseren wij optimale zorg voor deze jongeren. Zo kunnen zij zo zelfstandig mogelijk wonen en zich ontwikkelen binnen een eigen woonplek waar stabiliteit, veiligheid en gelegenheid tot ontplooiing op maat worden aangeboden.
De Zuidplas is een ouderinitiatief. Wij vinden het belangrijk dat de ouders (en/of wettelijke vertegenwoordigers) een actieve rol blijven spelen bij dit initiatief. Alleen zo kunnen we invulling geven aan de woondroom van de jongeren.
Het streven is dat de bewoner(s) een onvoorwaardelijke begeleiding en een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven krijgt(en). De focus ligt daarbij op vier zogenaamde competentie gebieden namelijk; Zelfzorg, Wonen, Werk of Scholing en Vrije tijd.

Op dit moment zijn onze bewoners bekend. Helaas is er dus geen plaats meer beschikbaar. Heb je interesse voor jezelf of voor je kind en wil je opgenomen worden in ons bestand? Aarzel dan niet om het contactformulier in te vullen.