Visie op zorg

Wat is onze visie op de zorg? Een voorziening in onze eigen gemeente Zuidplas die voldoet aan de volgende uitgangspunten:

  • Bewoners worden geaccepteerd en gewaardeerd zoals ze zijn, mét hun beperkingen
  • Er is deskundige begeleiding, op maat naar behoefte van de individuele bewoner
  • Er is een huiselijke, gemoedelijke sfeer waarin de bewoners zich prettig en veilig voelen
  • Iedere bewoner heeft een eigen woonkamer met keukenblok, een separate slaapkamer en badkamer
  • Er is per groep een gedeelde huiskamer voor gezamenlijke activiteiten zoals eten, tv kijken
  • Een essentieel fundament onder dit alles is de driehoek “samenwerking ouders/wettelijk vertegenwoordigers, zorgprofessionals en bewoner”

Midden in de samenleving
Deze visie wordt gerealiseerd door het aangaan van een samenwerkingsverband met bestaande zorgaanbieders waar we diensten en /of dagbesteding afnemen. De zorg wordt momenteel geleverd door ASVZ. Van zorgverleners verwachten we dat ze toegewijd en betrokken zijn en wezenlijke aandacht en respect hebben voor de bewoners, ouders/wettelijk vertegenwoordigers en verwanten.

“Zelfredzaam waar het kan en hulp waar nodig” is een belangrijk uitgangspunt. De zorgverleners stimuleren bewoners om het maximale uit hun ontwikkelingsmogelijkheden te halen. Onze kracht daarbij is dat we ons eigen netwerk in kunnen zetten en onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Samen met ouders, broers, zussen, familie en kennissen. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die iets kan doen voor onze doelgroep. Het kan hierbij gaan om klusjes, meegaan met activiteiten, muziek maken, knutselen, helpen met koken, sponsors werven etc. Dit verhoogt het gevoel dat we dit met elkaar doen. Op deze manier willen we ook de contacten tussen broers, zussen en ouders vergroten.

Een stabiel, warm en veilig thuis is een basisvoorwaarde voor ieders geluk. De zorgverleners zetten zich in om bewoners te helpen dat eigen plekje voor zichzelf te creëren en het tot een echt thuis te maken. Belangrijk is dat medebewoners samen een groep vormen, waarin iedereen er echt bij hoort en zich geborgen en gewaardeerd voelt. De gezamenlijke huiskamers vormen dan ook een wezenlijk onderdeel van de voorziening. Ook is er een aparte recreatieruimte voor beweging en sportactiviteiten.