Historie

De eerste stappen voor het wooninitiatief in de gemeente Zuidplas vinden hun oorsprong in 2011. De ouders van Kevin en Remco Hoogeveen willen dat de toekomst van hun kinderen op materieel, financieel en zorginhoudelijk gebied goed is geregeld. Beide kinderen hebben het Bardet Biedl Syndroom en zullen in hun verdere leven altijd ondersteuning nodig hebben.

Om deze gewenste toekomst te kunnen realiseren ontstaat bij hen het idee een ouderinitiatief te starten. In 2012 benaderen zij enkele andere ouders die dezelfde wensen hebben voor hun kinderen. Al gauw ontstaat een klein groepje dat zich hiervoor in wil gaan zetten. Op 4 maart 2013 wordt bij de notaris de akte ondertekend voor onze stichting die wil voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van jongeren die daartoe zelf niet in staat zijn. Dat de stichting in een grote maatschappelijke behoefte voorziet blijkt in 2015 als er meer aanmeldingen zijn voor deelname aan het initiatief dan de negentien plaatsen die bij de start beschikbaar zijn.