Voornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Middelweg 62, Moordrecht’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas geven er op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van, dat zij het voornemen hebben om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Middelweg 62 te Moordrecht.

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Middelweg 62 in Moordrecht, waar het gebouw van de voormalige basisschool De Vier Windstreken is gevestigd. De locatie is centraal in Moordrecht gelegen en wordt aan twee zijden door infrastructuur begrensd. In het zuidoosten door de Oost Ringdijk en in het zuidwesten door de Middelweg. Ten noorden van het plangebied ligt een park, ‘t Moerhout.

Inhoud plan

In 2015 zijn de scholen aan de Middelweg 62 en de Leliestraat 88 in Moordrecht verhuisd naar de brede school ‘Het Turfhuis’ in de Brinkhorst te Moordrecht. De verlaten schoollocaties zijn beschikbaar voor herontwikkeling. Op 4 februari 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas unaniem ingestemd met een motie inzake zorginitiatieven uit de samenleving. Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas heeft in 2013 de gemeente gevraagd of er in Moordrecht mogelijkheden zijn voor de huisvesting van jongeren met verstandelijke beperking of jongeren met meervoudige beperkingen. Met het vrijkomen van de schoollocatie aan de Middelweg 62 is er ruimte voor de huisvesting van de stichting op een centrale locatie in het dorp. Er worden 19 appartementen met bijbehorende algemene ruimten en terreininrichting ten behoeve van het Ouderinitiatief voorzien, aangevuld met 15 middeldure koopappartementen.

Zienswijzen

Op dit moment worden geen stukken ter inzage gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen. Zodra het plan gereed is om in ontwerp ter inzage te leggen, wordt dit gepubliceerd op de gemeentewebsite, in Hart van Holland en in de Staatscourant. U heeft dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Via deze link komt u bij het originele document van publicatie van de gemeente Zuidplas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *