Nieuwsbrief Februari 2015

Februari 2015  De Zuidplas Nieuwsbrief

Het is pas februari ,en we hebben in het nieuwe jaar alweer stappen kunnen maken die ons steeds dichter brengen, naar onze droom.

Woonpartners Midden Holland
Maandag 10 februari hebben wij een afspraak met de woning gehad. Ze hebben de plannen van,van Wijnen gekregen met het financiële plaatje. Met deze gegevens zijn ze wel content. En denken hier ook mee verder te kunnen. De bedoeling is dat wij nu een uitgebreid technisch PVE gaan maken en deze met de woningbouw gaan bespreken. Wij nemen naar dit gesprek ook een extra adviseur mee. Dit is vanuit ASVZ René Visser afdeling huisvesting. Zij weten de eisen die gesteld worden aan een dergelijke woning. De woningbouw kan dan de verdere inhoudelijke onderhandelingen met van Wijnen gaan voeren. Deze ontwikkelingen zijn zeer positief want dat betekent dat we nu verder de diepte ingaan. De verwachting is dat dit alles in de maand maart gaat plaats vinden. Wat nog wel steeds een groot aandachtpunt is, zijn de huren die we natuurlijk zo laag mogelijk willen hebben. En daar gaan we dan ook ons best voor doen.
Gemeente
De gemeente en van Wijnen hebben hard gewerkt om de gaten die er nog waren te verkleinen. Er zijn naar verschillende mogelijkheden gekeken. Wat ervoor heeft gezorgd dat er nu een financieel plan ligt waarmee zijn naar de wethouder zijn gegaan. De wethouder gaat hier ook weer naar kijken. En zoals wij hier onderling dan zeggen. Een kip die zit te broeden moet je niet storen. Dus wij wachten weer af ,en begin april horen wij meer.
Infoavond
In de nieuwsbrief van december hebben we gezegd dat we een infoavond eind maart willen organiseren. Dit word …. april omdat wij verwachten dat we dan nog net meer kunnen vertellen.
We hebben ook aangekondigd dat we willen gaan screenen. Omdat hier kosten aan verbonden zijn die door de ouders betaald wordt. Willen wij graag weten welke ouders al zeker weten dat ze hun kind willen laten screenen. Het word voor ons ,van steeds groter belang dat we weten wie zich echt wil committeren aan dit initiatief. Daarom onze vraag om dit alvast door te geven. Dit kan bij Elly Hoogeveen email: graag voor 25 februari.Wij kunnen dan kijken om mensen die dicht bij elkaar wonen zoveel mogelijk op een zelfde dag te plannen. De orthopedagoog Mariska Eijsberg en/of Yolanda Rook de teamleider van de Uitkijk komen dan naar de infoavond. Zij vertellen wat over de screening en dan kan er meteen een afspraak gemaakt worden. Aan de hand van de route indeling. Zet deze datum in uw agenda en neem uw agenda mee.
ASVZ
In 2014 hebben wij het al over een intentieovereenkomst gehad. Op de valreep hebben wij die niet getekend. De rede hiervoor was dat er 1 woordje in stond die wij toch graag nog anders zien. We willen met ASVZ verder daar is geen discussie meer over. En de samenwerking zonder intentieovereenkomst loopt dan ook gewoon door. De intentieovereenkomst word dit jaar in ieder geval getekend.
Tot slot alles nog even op een rijtje
– Aanmeldden voor 25 februari 2015 of je mee wil in de screening en hiermee ook aan geef dat je verder wil met dit initiatief.
– Vervolg gesprek in maart met Woonpartners Midden Holland
– Daarna een 3 partijen overleg met de Woonpartners,v Wijnen en Stichting de Zuidplas
– Begin april weer bericht vanuit de gemeente
– Infoavond op … april uitnodiging volgt

Stof tot na denken
Het kan zomaar zijn dat we straks in een trein gaan stappen die hard gaat rollen. En we jullie steun nodig hebben. We willen dan ook vragen om er vast over na te denken en eventueel te meldden waar jullie zelf denken hierin iets te kunnen betekenen. sluier op te lichten.
Hoe eerder wij weten waar wij hulp vandaan kunnen krijgen hoe meer onderhandeling ruimte we hebben.
En misschien kosten die we nu gaan maken hadden op een andere manier niet gemaakt hoeven te worden.
Op de laatste pagina zetten wij wat voorbeelden wellicht brengt het inspiratie!!

Namens het bestuur en adviseurs veel inspiratie toegewenst!!
Elly Hoogeveen
Voorzitter

Inspiratie lijstje
Misschien onderhandelbaar bij de woningbouw
– Keukens gemeenschappelijke ruimtes
– Thermostaat kranen
– Tuinaanleg buiten
– Vloerafwerking algemene ruimtes


Misschien vind je het leuk om een groepje op te zetten om activiteiten te organiseren.
We zijn ook nog op zoek naar iemand die de website wil bijhouden die dit in zijn /haar vingers heeft.
Kan ik straks iets op sponsor gebied regelen heb ik daar ideeën over.
– Kijken of er sponsors zijn die tegen een vergoeding op onze website willen staan.
– Misschien leuk om op de website een lijst te zetten van spullen wat we nog allemaal nodig hebben. B.v een plaatje van een groot Fornuis voor de gemeenschappelijke ruimtes met daaronder een bedrag. Zodat iemand kan denken oh daar wil ik wel een bedrag voor beschikbaar stellen
We hebben zoveel ouders dus er komen vast heel veel goede ideeën.
Wij willen ze graag met jullie delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *