Laatste nieuwsbrief 2014

Laatste nieuwsbrief van dit jaar.

De kerstvakantie staat alweer voor de deur. Alle kennismaking gesprekken met de mensen die zich hebben aangemeld voor 1 november 2014 zijn gedaan. Inmiddels hebben ook de meeste ouders kennis gemaakt met elkaar en de andere jongeren.

Bowling

We kunnen terug kijken op een geslaagde zondagmorgen. Onzettende leuke reacties ontvangen van jongeren maar ook van de ouders. Het heeft ons een kijkje naar de toekomst gegeven. En aan de reactie die we gekregen hebben heeft het ook veel ouders een beeld gegeven hoe wij met elkaar in de toekomst een team kunnen vormen. Het is dan ook zeker de bedoeling dat we dit vaker gaan doen. Daar kunnen we de input van ouders goed bij gebruiken. Mail ons gerust!

Screening

Volgend jaar gaan we met de screening beginnen die door een orthopedagoog en een teamleider van ASVZ gedaan wordt. De screening zal betaald moeten worden, we begrepen dat het om een bedrag van rond de € 200,- zal gaan. Mensen met een PGB kunnen dit eventueel vanuit het vrij te besteden bedrag betalen. We hopen dat we in februari zeker weten dat het hele project door kan gaan. Vanaf dan is het voor ouders en jongeren zeker belangrijk te weten of er een passende plek beschikbaar is. Mocht het besluit onverhoopt toch weer worden uitgesteld, willen we wel starten met de screening voor diegene die dat willen. Als we eenmaal weten hoe de groep eruit komt te zien kan het “met elkaar voor elkaar gevoel” gaan groeien en zal het nog meer een project van ons allemaal worden. Verdere informatie volgt tegen die tijd.

Info avond

Zoals de planning er nu uit ziet willen wij eind maart een informatieavond houden. Op deze avond wordt o.a. het financiële plaatje inzichtelijk gemaakt zodat iedereen weet vanuit welke visie we willen werken. Het collectieve belang vinden wij groot, en daar zullen we de middelen ook op inzetten. Wij benadrukken dat we een open beleid voeren zodat u als ouder weet waar u “ja” tegen gaat zeggen. Als u zich niet kunt vinden in de uitgangspunten is het goed om daar in een vroeg stadium met elkaar achter te komen zodat u een andere keuze kunt maken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u achter ons staat. Wij willen hiermee ook voorkomen dat er achteraf discussies gevoerd worden. Uiteraard krijgt u voor deze avond nog een uitnodiging.

Van Wijnen

De laatste stand van zaken.

Tijdens het laatste overleg tussen van Wijnen en de gemeente Zuidplas bleek er nog een gat in de financiën te zitten. Beide partijen hebben de zaken open gelegd en zijn aan het zoeken naar een constructieve oplossing. De stedenbouwkundige is erbij betrokken, om tot een goed ontwerp te komen, maar tevens ook om de financiële consequenties mee te kunnen nemen. Ze hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld dit voor 1 februari 2015 te hebben afgerond..

Op 18 december 2014 staat er ook nog een gesprek gepland met van Wijnen en Woonpartners Midden Holland om technische en financiële ontwikkelzaken met elkaar door te spreken.

Zodra er meer bekend is hoor u van ons.

Collecte NSGK

Het bedrag wat we dit jaar aan donaties hebben opgehaald is €  2.438,93

Dat betekend voor ons een bedrag van € 1.219,46.Er zijn ook nog mensen geweest die niet wilde collecteren maar ons wel graag wilde steunen. Die hebben met elkaar dan ook nog een bedrag van € 155.- gedoneerd. De bowlingochtend heeft ook nog een bedrag van € 193.- opgeleverd

Dit maakt dat we totaal een bedrag van  € 1.567,46 hebben om voor volgend jaar weer leuke dingen mee te doen.

Iedereen hiervoor bedankt!!

Tot slot

Willen wij iedereen hele fijne feestdagen toe wensen en een mooi en gezond 2015.

Het bestuur en adviseurs.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *