Een grote stap verder – groen licht!

We zijn een grote stap verder !!!!!

Op woensdag 28/2 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de ingediende bezwaren tegen de bouwplannen.
We zijn ontzettend blij om te kunnen melden dat deze vrijwel allemaal zijn afgewezen waarmee de werkelijke bouw weer dichterbij is gekomen!

Op een tweetal punten na, waar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State direct “zelf in de zaak heeft voorzien”, ofwel…beslist heeft hoe het verder moet…., is het belang van doorgang van het project hoger ingeschat dan het belang van de bezwaarmakers en is er dus ten gunste van ons Ouderinitiatief beslist.

De volledige uitspraak van de Raad van State is te vinden op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94176&summary_only

De volgende stap is nu…..de aanvraag van de bouwvergunning !

Het is te hopen dat we vanaf dit moment wat “geruislozer” door de nog voor ons liggende procedures heen kunnen gaan.

Wij kijken er in ieder geval beslist positief tegen aan…….aan ons zal het niet liggen!

Hieronder enkele linkjes naar publicaties die hierover inmiddels hebben plaatsgevonden: