Herontwikkeling schoollocaties Moordrecht

Al lange tijd speelt de ambitie van de Stichting Oudereninitiatief De Zuidplas om een zorgvoorziening te realiseren waar jongeren met een beperking kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen. Sinds de scholen in de zomer van 2015 zijn verhuist naar de brede school “Het Turfhuis” in de Brinkhorst in Moordrecht zijn de verlaten schoollocaties beschikbaar voor herontwikkeling. Met de herontwikkeling van de schoollocaties aan de Middelweg 62 en Leliestraat 88 kan aan de ambitie van het Ouderinitiatief invulling worden gegeven.

Het project

Op de locatie aan de Middelweg 62 zijn 19 zorgappartementen en 15 koopappartementen voorzien. Op de locatie Leliestraat 88 zijn 12 rijwoningen voorzien.

Betrokkenen

De gemeente en Van Wijnen hebben gezamenlijk via een intensief traject de haalbaarheid van de ontwikkeling voor het Ouderinitiatief onderzocht. In het kader van de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie aan de Middelweg 62 is Woonpartners Midden-Holland benaderd om op te treden als investeerder / verhuurder van het woonzorgcomplex voor het Ouderinitiatief.

Stand van zaken

Inmiddels hebben de gemeente en Van Wijnen met een gezamenlijk gedragen stedenbouwkundige concept invulling gegeven aan beide locaties en op hoofdlijnen overeenstemming over de (financiële) voorwaarden van de ontwikkeling van beide locaties. Naast de herontwikkeling van de locatie aan de Middelweg 62, waar de zorgwoningen van het Ouderinitiatief zijn voorzien, hebben gemeente en Van Wijnen ten behoeve van de financiële haalbaarheid van het project tevens de voormalige schoollocatie aan de Leliestraat 88 betrokken bij het project.

De gemeente en Van Wijnen hebben samen met Woonpartners en het Ouderinitiatief hun intenties op 13 juli 2015 in een intentieovereenkomst vastgelegd en afspraken gemaakt over de te nemen stappen om tot realisatieovereenkomsten te komen. Eén van deze stappen is het ruimtelijke traject. Het opstellen van een Nota van Uitgangspunten is in dit ruimtelijke traject de eerste stap. Hiermee wordt een kader vastgesteld voor het daarna op te stellen bestemmingsplan.

Mijlpalen

  • 13 juli 2014: symbolische start bouw Brede School Moordrecht.

Communicatie

  • 15 oktober 2015, tijd: 19.30 uur – 21.00 uur, inloopavond Nota van Uitgangspunten schoollocaties Moordrecht. Locatie: Het Turfhuis (aula St. Jozefschool), Oudersvrucht 3 in Moordrecht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de realisatie van het project De Brinkhorst? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Ron te Veldhuis, telefoon: (0180) 639 855 of e-mail: .

Te downloaden:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *