Nieuwsbrief Juli 2015

De zomervakantie staat voor de deur en daar zijn we met zijn allen wel aan toe. Door alle drukte is de nieuwsbrief een beetje in het gedrang gekomen. Een beetje jammer, maar we kunnen het ook als goed nieuws beschouwen. Het betekent dat er veel gebeurd is in de afgelopen maanden. We nemen jullie weer mee in de perikelen van deze maanden.

Infoavond

Op 7 april was de infoavond voor alle belangstellenden in Brasserie Florijn. Deze is druk bezocht. Op deze avond is er verteld over de laatste stand van zaken en hebben we een tipje van de sluier opgelicht, over hoe de plannen van de bouw eruit zien. Er is ook uitleg gegeven over de kosten die straks vanuit de Wajong betaald moeten gaan worden. En de orthopedagoog en de teamleidster van de Uitkijk hebben uitleg gegeven over de screening die in de maand april /mei plaats zou gaan vinden. Op deze avond zijn hiervoor meteen afspraken gemaakt. Het was weer een informatieve avond. Voor ons was het ook fijn om iedereen weer even gezien te hebben.

Woonpartners Midden Holland (WPM)

Er hebben heel wat gesprekken plaats gevonden met de woningbouw. Ook voor WPM is deze constructie, aan de gesprekstafel zitten met een ouderinitiatief, wel wat anders. Ze nemen ons mee in het traject waar wij soms vragen hebben over zaken die voor hen zo vanzelfsprekend zijn. Maar de vragen of de opmerkingen die wij maken, zetten hen ook wel weer extra aan het denken. We leren van mekaar. In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij dat we de expertise van ASVZ hebben ingezet. Zij zijn in eerste instantie met ons mee gegaan naar de afspraken. Maar dit veroorzaakte in de gesprekken toch een beetje weerstand bij de woningbouw. Zij kregen het gevoel dat ze voor ASVZ gingen bouwen en dit was iets wat zij maar ook wij niet wilden. Wij hebben er dan ook voor gekozen dat we de expertise op de achtergrond inzetten maar dat zij niet meer aan de gesprekken deel nemen. WPM heeft daarnaast ook expertise ingezet; dit is Marco Heuvelman van Kronenburg consult. Hij heeft met ons samen ons Plan van Eisen doorgelopen. En heeft daarmee de aanvulling op het PVE van woonpartners gemaakt. Dit samengestelde PVE is nu een onderdeel van de intentieovereenkomst en zal in het vervolgtraject verder uitgewerkt worden. Daarnaast heeft WPM aangeboden om de huurovereenkomsten die de stichting straks met de bewoners gaat sluiten, op te stellen. Zoals jullie weten gaat de stichting rechtstreeks van de woningbouw huren, en de bewoners weer van de stichting. Wij komen hier later in dit traject nog op terug zodat iedereen weet hoe de vork in de steel zit Het gaat ook hier weer om het gemeenschappelijk belang; de stichting zijn wij met elkaar.

Gemeente

Het college denkt dat er een groot draagvlak binnen de gemeenteraad zal zijn voor de plannen zoals ze nu op tafel liggen. Na een gesprek met de Wethouder Hordijk, Vincent Sloesen ( Hoofd gemeentelijk grondbedrijf gemeente Zuidplas) en Ron te Veldhuis (afd. VROM) kwam het verzoek om de gemeenteraad weer op de hoogte te brengen over de stand van zaken. Daar hebben wij gehoor aan gegeven en op 1 juni hebben we alle fracties uitgenodigd. Op 1 partij na, zijn er van alle partijen afgevaardigden geweest. De partij die niet aanwezig kon zijn heeft ons uitgenodigd in hun fractievergadering binnenkort.

De fractieleden waren erg enthousiast over de voortgang. Wij hebben natuurlijk ook vol trots verteld over de bowling, hoe spannend iedereen het vindt en dat we de screening net hebben afgerond. De vraag werd gesteld: “waar hangt het dan nu nog vanaf?” Nou dat was natuurlijk een inkoppertje! Want het hangt natuurlijk o.a. van de gemeenteraad af of de volgende stappen genomen kunnen worden. Zij gaan de informatie nu met de andere leden bespreken, ze hebben er veel vertrouwen in. Dit project is een voorbeeld van participatie en dat horen ze graag!. Zij waren dan ook ontzettend lovend over de manier waarop we dit initiatief vorm willen geven. Wij hebben ze onze presentatie nagezonden, zodat de raadsleden dit kunnen toelichten binnen hun partij.

Activiteit

Op zaterdag 4 juli was er weer een activiteit. De activiteit was voor de groep zoals deze is samengesteld na advies van de orthopedagoog en teamleidster van de ASVZ. Dit is de groep jongeren die straks met elkaar gaan wonen.

De organisatie was bang voor regen, maar het tegendeel was waar. Het was een iets te warme dag. Ondanks de hoge temperaturen heeft het de pret niet mogen drukken. De puzzeltocht die was uitgezet is door iedereen gelopen. 1 letter was weg maar iedereen had het zinnetje ”Je eigen huis” gevonden. In het park zijn mooie foto’s gemaakt en iedereen was ook super enthousiast over de plek waar straks de woonvoorziening komt te staan. Ouders hadden onderweg ook nog een opdracht; aan de hand van kaarten konden ze aangeven wat hun kwaliteiten zijn en op welke manier ze hun kwaliteiten binnen het ouderinitiatief in zouden kunnen zetten. Met deze gegevens gaat het bestuur na de vakantie aan de slag om werkgroepen te realiseren.

Bij terugkomst in Brasserie Florijn werd er weer goed voor ons gezorgd. We hebben heerlijk gegeten. En iedereen was weer gezellig aan het kletsen.

Zoals bij een puzzeltocht hoort was er ook een prijs, iedereen heeft het juiste zinnetje gevonden dus iedereen kreeg prijs! Dit was een hand-/thee- /vaatdoek pakket, als begin van de uitzet. Om de ouders niet teleur te stellen kreeg ook ieder ouderpaar een prijs. Namelijk een afwasborstel, die voor ons symbool staat voor samenwerken. Onze generatie kent dat nog wel; de goede gesprekken en ideeën die ontstaan tijdens de gezamenlijke afwas. De uitreiking gebeurde onder grote hilariteit  want ja…..wie gaat nou straks de vaat doen? Wordt dat vader of moeder? We kunnen weer terug kijken op een heel fijne en ontspannen dag. En we gaan er vanuit dat er nog vele gaan volgen.

Aan de jongeren en hun ouders willen we vragen om snel jullie verhaaltje over jezelf toe te sturen. Het liefst voor 13 juli. Laat vooral ook weten wat je leuk vindt aan het op jezelf wonen. zodat we op de website kunnen laten zien welke leuke mensen er komen wonen. Dit draagt ook bij aan de voortgang. Zodra in de krant komt te staan dat de intentieovereenkomst getekend is, gaan mensen onze website waarschijnlijk bezoeken. Ze krijgen dan een goede indruk! Als er ouders of jongeren zijn die een stukje voor de website willen schrijven over de laatste activiteit of over iets anders, schroom niet. Hoe meer reacties hoe leuker de website wordt.

Tot slot nog even wat dingen op een rijtje

13 juli tekenen intentieovereenkomst (bestuur)

Opsturen stukje voor de website (alle jongeren)

Namens het bestuur en adviseurs wens ik jullie een hele fijne vakantie en tot gauw.

Elly Hoogeveen

Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *