Speciale aandacht voor deze daadkracht

Als stichting zijn wij natuurlijk blij met iedere donatie, ongeacht het bedrag. Het wordt ontzettend gewaardeerd als mensen ons initiatief een warm hart toedragen. En donaties en sponsoring zijn en blijven hard nodig.

En soms springt er iets uit, iets uitzonderlijks, iemand die regelmatig meedenkt, die ons wooninitiatief een bijzonder warm hart toedraagt……en al voor langere tijd……..
Maar onderscheid maken is juist niet waar wij voor staan, zoals gezegd, we zijn blij en dankbaar met iedere donatie en willen juist onderscheid zoveel mogelijk beperken. Vandaar ook ons credo “Normaal waar het kan, bijzonder waar nodig

Dus de volgende vermelding valt onder de noemer “bijzonder”, gewoon omdat het opvalt en niet vanzelfsprekend is…..

Uitvaartverzorging De Haan Rijkaart van Cappellen (dhr. M. de Haan) draagt al meerdere jaren onze stichting een warm hart toe en neemt steeds zelf het initiatief om ons opnieuw te steunen. En in verschillende vormen: sponsoring van de jaarlijkse kerstmarkt-kraam (meerdere jaren) en donaties als er een actie loopt. Dit jaar hebben we ook al weer 2x een mooi bedrag in ontvangst mogen nemen waarmee onze stichting gesteund wordt.

En dat vinden we toch bijzonder en daarom willen we dhr. de Haan en zijn firma hier even in het zonnetje zetten middels deze vermelding!

Hartelijk dank voor uw donaties namens alle bewoners en bestuursleden van Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas!