De Zuidplas Nieuwsbrief december 2016

Veel bereikt!

Het afgelopen jaar zijn weer vele stappen gezet om onze gezamenlijke droom te realiseren. Nu we steeds meer in de fase ‘van dromen naar realiseren’ belanden, lopen we ook aan tegen hobbeltjes die we moeten nemen en die tijd en energie vragen. Het is goed om te zien dat we gezamenlijk en met grote betrokkenheid van eenieder hard werken aan de totstandkoming van het initiatief, in de activiteitencommissie, in de sponsorcommissie en in de bouwcommissie. We kunnen met elkaar terugkijken op een mooi jaar, waarin we veel bereikt hebben en gestaag voortgang boeken.

De laatste stand van zaken

Woonpartners Midden Holland

De afgelopen maanden hebben we intensief overleg gevoerd met Woonpartners Midden-Holland (WP). Belangrijke gespreksonderwerpen waren daarbij de vraag wie de huurder van de appartementen wordt (de stichting of de bewoners van de appartementen), de hoogte van huur en de zorggerelateerde voorzieningen die onderdeel van de huisvesting zijn. Inmiddels hebben we met WP afgesproken dat niet de stichting het gehele complex zal huren (en zal doorverhuren naar de bewoners), maar dat alle bewoners individueel een appartement gaan huren van WP. De stichting krijgt van WP het recht om de zorgunit onder te verhuren aan de zorgaanbieder (ASVZ). Zo kunnen we inkomsten voor de stichting genereren die we kunnen inzetten voor onze jongeren.

Met betrekking tot de huur zijn we nog in overleg met WP (en met de gemeente). De hoogte van de huur hangt mede af van de voorzieningen die we in het complex terug willen zien en de vraag of de gemeente daar nog een bijdrage aan wil leveren. Dat zijn stevige en ingewikkelde gesprekken. Het gaat daarbij onder meer om de kosten van de lift, het brandveiligheidssysteem, de verlichting, leuningen, automatische deuren etc. Met alle wensen die wij hebben is het onvermijdelijk dat de huur hoger zal uitpakken dan € 500, ons vroegere streefbedrag voor de huur. Waar we op gaan uitkomen hangt mede af van de bijdrage van de gemeente en de posten die we ten laste van het pgb mogen financieren. De komende tijd zullen we jullie daar nader over informeren. Geruststellend is in elk geval dat onze jongeren via de huurtoeslag een flinke tegemoetkoming krijgen. De netto-huurlast blijft zo te overzien.

Goed nieuws is dat WP en Van Wijnen donderdag 15 december met elkaar een overeenkomst hebben gesloten om het bouwtraject te realiseren. Daarmee geven beide aan dat ons initiatief haalbaar is en dat WP de huurappartementen zal afnemen van Van Wijnen.

Gemeente

Voor de bouw is uiteraard van belang dat het bestemmingsplan voor de locatie De Rank daarvoor ruimte biedt. Een voorstel daartoe wordt nu volgens de gebruikelijke procedure in de gemeente behandeld. Een proces dat de nodige tijd kost en waarin inwoners van de gemeente de kans krijgen hun zienswijze kenbaar te maken over de plannen. Op 20 december is het voorstel voorgelegd aan B&W om het bestemmingsplan voor vaststelling aan de raad aan te bieden. De vervolgplanning ziet er als volgt uit.
– 24 januari 2017: programmacommissie ruimtelijke plannen;
– 21 februari 2017: opiniërende raad;
– 21 maart 2017: besluitvormende raad.
We hopen dat de opiniërende raad en de besluitvormende raad nog samen worden gevoegd. We willen jullie vragen 21 februari in de agenda te zetten om gezamenlijk met de ouders naar het gemeentehuis te gaan. Dan krijgt het Ouderinitiatief ook een gezicht bij de gemeenteraadsleden.

Activiteiten

We kijken met veel plezier terug op het dagje Efteling op 1 oktober! Het was een buitengewoon geslaagde dag met mooi nazomerweer en we hebben elkaar weer wat beter leren kennen. Zeer veel dank aan chauffeur Bram en aan organisatoren Lara en Karin. In de categorie activiteiten (met een financieel tintje) wil ik onze aanwezigheid op de rommelmarkt in Crooswijk op 26 november noemen. Er was een enorme hoeveelheid kleding en rommelmarktspullen ingezameld, veel meer dan we hadden verwacht, en de verkoop heeft circa € 300 opgeleverd. Super! Veel dank aan Elly (L), Tia en Karin! En uiteraard ook aan de ouders die deze dag hebben gereden!

Ook onze aanwezigheid op de kerstmarkt in Moordrecht op 9 december is niet onopgemerkt gebleven. Er is veel energie gestoken in het maken van kerststukjes en met name de altijd-prijs-loterij was een groot succes. In totaal is er die dag ruim € 600 opgehaald. Veel dank aan Marga, Fien, Adrie, Liesbeth, Caroline, Karin, Hetty, Ron en Elly (L)!

Communicatie

Bert Schalk heeft het plan opgepakt om naast de website een Facebookpagina in het leven te roepen. Op deze pagina willen we korte/bondige updates geven over de stand van zaken rond de bouw en alle verdere ontwikkelingen die te maken hebben met het project. We zijn blij dat Bert deze taak op zich wil nemen. Hij is druk bezig en hoopt de Facebookpagina rond de jaarwisseling in de lucht te hebben. Voor het gebruik van deze pagina willen we wel graag een aantal regels in acht houden. Jullie horen daar binnenkort meer over. Ouders die er bezwaar tegen hebben dat de foto’s van hun zoon/dochter die nu op de website staan, straks ook voor de Facebookpagina worden gebruikt, kunnen hierover contact opnemen met Bert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *