Ouderinitiatief aan het woord tijdens gemeenteraadsoverleg

Dinsdagavond 24 januari j.l. vond in het gemeentehuis te Nieuwerkerk a/d IJssel een vergadering plaats van de “programmacommissie ruimtelijke plannen”. Vele ouders toonden hun betrokkenheid door hun aanwezigheid deze avond.

Een van de onderwerpen dat aan bod kwam was de voorgenomen bouw van “onze” locatie in Moordrecht.

Tijdens de vergadering werden de leden van de commissie in de gelegenheid gesteld om namens de door hen vertegenwoordigde lokale politieke partij hun zegje te doen, maar niet nadat er gelegenheid was gegeven aan insprekers om hun visie op de plannen toe te lichten.

Van dit spreekrecht (5 min. per aangemeld persoon) werd in eerste instantie gebruik gemaakt door Elly Hoogeveen, in haar rol als voorzitter van de Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas.

Elly gaf in haar relaas een emotioneel verslag weer van hoe het allemaal begonnen was tot waar we NU eigenlijk staan, een reis met diverse up’s en down’s tot op heden….

Daarna kwam de woordvoerster van bezwaar makende woonark bewoners aan het woord.

Zij gaf een Powerpoint presentatie waarin de hoofdmoot van het bezwaar duidelijk werd gemaakt; Het inboeten van hun privacy door inkijk vanuit het te bouwen pand.

Bijgevoegd zijn een tweetal foto’s die gemaakt zijn van die presentatie.

Wat ons betreft geven de getoonde impressies een tweeledig gevoel….

Aan de ene kant leuk om te zien hoe met behulp van Photoshop het pand “op zijn plek is gezet” maar aan de andere kant levert het ook een ietwat vertekend beeld op omdat het allemaal wat prominenter is neergezet vergeleken met de te bouwen werkelijkheid.

De beelden laten de begane grond van het gebouw duidelijk afgetekend zien terwijl deze ruwweg een verdiepingshoogte lager komt te liggen dan het begane grond niveau van de woonarken.

Het pand lijkt bovendien behoorlijk dicht bij de dijk te staan terwijl tussen het pand en de dijk ook nog een toegangsweg naar de ingang van het pand en bijbehorende parkeerplaatsen zal komen.

De aanwezige wethouder J. Pronk en zijn ambtenaren werd het vuur door de commissieleden vervolgens aan de schenen gelegd, met name over de hoogte van het pand, de financiële onderbouwingen van verschillende bouwscenario’s (wat zijn de (on)mogelijkheden van bouwen met een etage minder ?), eventuele alternatieven voor het beschermen van de privacy van de woonark bewoners etc.

De rode draad die door de vele betogen heen te horen viel was gelukkig dat alle partijen hun steun uitspraken om het project te doen slagen.

Men wil echter wel eerst graag de onderbouwingen zien van het haalbaarheidsvraagstuk !

Anders gezegd…de wethouder zal op schrift aan moeten tonen dat het project financieel niet haalbaar zal blijken indien een woonlaag geschrapt wordt en er geen partij opstaat die de resulterende inkomstenderving compenseert.

Immers, met een woonlaag minder kunnen er minder koopappartementen verkocht worden.

De volgende officiële momenten die nu volgen zien er als volgt uit:
– 21 februari 2017 vind een opiniërende raadsvergadering plaats.
– 21 maart 2017 zal dan de besluitvormende raadsvergadering plaats vinden.

Het is dus nog even wachten op definitief resultaat maar we houden goede hoop !!!!

Onjuiste weergave! Straatniveau = incorrect
Deze weergave is vanaf straatniveau getekend en dus onjuist!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *