Nieuwsbrief oktober 2014

Derde nieuwsbrief van dit jaar.

De zomervakantie hebben we alweer even achter ons gelaten. En de kennismaking gesprekken zijn alweer in volle gang. We hebben “bijna “iedereen gehad. Het valt niet altijd mee want iedereen heeft het ook erg druk en wij zijn ook afhankelijk van onze vrije zaterdagen en de schaarse avonden. We hebben ook wel een beetje onderschat hoeveel tijd alles in beslag neemt. Dat neemt niet weg dat we allemaal nog even enthousiast zijn. Maar dat we onze afspraak om activiteiten te organiseren nog niet van gekomen is.

Jeroen Muit

De stappen die je als ouders moet nemen voor je kind zijn de moeilijkste beslissingen. Dit is ook in het geval van Jeroen. De ouders van Jeroen wilde Jeroen zo graag dicht bij hun in de buurt hebben. Zodat het eenvoudig zou zijn om Jeroen af en toe eens te gaan halen. Zij waren dan ook super enthousiast toen ze met ons aan deze lange weg begonnen. Ria heeft met de kerstmarkt ook nog een prachtig bedrag opgehaald. Maar gaande deze weg kwamen de twijfels. Kan Jeroen een dergelijk verandering wel aan, gezien dat wat hij al allemaal mee heeft gemaakt. Stel je voor dat het niet de juiste beslissing is. Dat allemaal omdat wij hem graag dichter bij willen hebben. Na lange gesprekken met verschillende partijen hebben zij besloten om toch te stoppen met dit ouderinitiatief. Dit is dus één van die moeilijke beslissingen die je dan met pijn in je hart neem. Ook al wil jezelf zo graag iets, dan toch naar je kind blijven kijken. Ria heeft aan gegeven dat ze nu een stap terug doet, maar als ze in de toekomst iets voor ons kan betekenen dan wil ze dat zeker doen. Want ze gelooft nog steeds in ons Ouderinitiatief. Onze dank daarvoor. En daar gaan we zeker gebruik van maken.
Wij wensen Jeroen en zijn ouders het allerbeste toe!

Bestuur

Met het vertrek van een tweede bestuurslid wordt ons bestuur wel klein. Daar zijn we ons ook bewust van. Voor nu, hebben we besloten dat we het even zo laten, omdat we eerst willen weten welke jongeren er voor ons ouderinitiatief in aanmerking komen. Als we de definitieve groepssamenstelling weten, kunnen we wellicht kijken of er ouders zijn die een plek in het bestuur kunnen en willen vervullen.
We hebben ons bestuur gelukkig wel kunnen versterken met adviseurs.

Nieuwe adviseurs

We hebben ons team versterkt met Martin Versluis hij gaat ons ook ondersteunen op bouwkundig gebied. Zijn werkervaring ligt op inkoop en als assistent projectleider. Het is de bedoeling dat hij straks samen met de bouwadviseur ons belangen gaat behartigen.

Maarten Molenaar,voor sommigen mensen binnen de gemeente Zuidplas een bekende naam. Als voormalig wethouder van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel. Daarnaast heeft Maarten een prachtige woon- werkvoorziening” Nooit gedacht “samen met ASVZ gerealiseerd. En dagbesteding “Korenaer”gevestigd in de molen in Nieuwerkerk a/d IJssel is ook iets waar Maarten een drijvende kracht achter is.

Wij zijn dan ook ontzettend blij dat Maarten ons team komt adviseren. Met de kennis, en het netwerk wat Maarten heeft opgebouwd denken wij dat dit een zeer welkome toegevoegde waarde gaat geven.

Van Wijnen

Dhr. Cosijn van Wijnen Bouw heeft voor de vakantie te horen gekregen, dat de gemeente niet blij is met de grondprijs, maar dat ze samen met hem naar een oplossing willen zoeken. De oplossing zou misschien met nog een stuk grond opgelost kunnen worden, waar v Wijnen dan ook koopwoningen kan bouwen. Nu begint het spel weer opnieuw maar nu met 2 stukken grond dus ook weer een nieuwe prijs. De locatie blijft nog steeds de Rank locatie ook wel de Lalleman school genoemd. Helaas het eerste voorstel is 21 oktober weer afgewezen er staat nu weer een afspraak voor 6 november. We hebben bij beide partijen aangegeven dat we erg teleurgesteld zijn. En hebben ons dan ook voorgenomen dat we 6 november nog willen afwachten. Als hier weer niks uit komt, gaan we per brief het college onze vragen voorleggen en deze brief gaat dan ook naar alle fractie leden. We hopen dat het zover niet hoeft te komen. Maar willen hiermee op een subtiele manier toch de aandacht en het belang van deze woonvoorziening onder de aandacht houden. We gaan er vanuit dat we dit jaar met een goed bericht gaan afsluiten

Stichting MET

Dit is wel weer goed nieuws.
We zijn ontzettend blij met de steun van stichting MET. Wij hebben dan ook op 1 oktober 2014 een cheque overhandigd gekregen van €3500.- .Dit geld gaan wij gebruiken om onafhankelijke expertise in te kunnen zetten. Een deel gebruiken wij om de expertise van Alfons Klarenbeek van Amerpoort in te zetten. Amerpoort is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Alfons adviseert ons over de zorginkoop. Wij vinden het belangrijk dat we een onafhankelijk iemand mee laten kijken. Daarnaast willen we een deel inzetten voor bouwkundig advies. Stichting MET heeft twee bouwadviseurs voorgedragen wij gaan nog kijken met welke partij wij straks verder gaan.

Tot slot

Willen wij iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons. Wij hopen dan ook steeds weer dat we met goed nieuws kunnen komen. Maar we weten dat we ook geduld moeten hebben. Wat niet altijd makkelijk is!
Uiteindelijk gaan we ons doel bereiken en kunnen we met elkaar zeggen dat hebben we toch maar mooi met elkaar gefikst.
De tijd dat wij op jullie medewerking gaan rekenen die gaat er zeker komen!!

Belangrijke datums
– Donderdag 6 november gesprek gemeente met aannemer
– Maandag 10 t/m 15 november collecte NSGK 50 % van de opbrengst van onze collectanten. Gaat naar onze stichting Ouderinitiatief de Zuidplas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *