Stichting Mijn Eigen Thuis schenkt Stichting De Zuidplas € 3.500,00

Het bestuur van Stichting Mijn Eigen Thuis heeft een cheque van € 3.500,00 overhandigd aan Remco en Kevin Hoogeveen.  Beide broers worden bewoners van het ouderinitiatief StichtingDe Zuidplas waarvan hun ouders Stef en Elly Hoogeveen initiatiefnemers zijn.Dit initiatief is bedoeld  voor jongeren met een beperking in de gemeente Zuidplas en omstreken. Dit bedrag zal worden besteed aan het inhuren van een bouwadviseur die ondersteuning en advies gaat geven tijdens het traject met de gemeente, woningbouw en aannemer.Daarnaast word ook een deel gebruikt om onafhankelijk advies in te huren in het opzetten van een financieel overzicht op het gebied van zorginkoop.

Over de stichting Mijn Eigen Thuis

De stichting MET is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor ouders/verzorgers van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. De Stichting MET doet dit door middel van het inzetten van de zogenaamde KMP methode. Deze methode houdt in dat Stichting MET ouders ondersteunt doormiddel van Kennis, Middelen en Partners.De stichting MET is een maatschappelijke non-profit organisatie. Dit betekent dat alle inkomsten die worden gegenereerd, na aftrek van basale kosten, direct aangewend kunnen worden om de groepen ouders ook op financieel gebied te ondersteunen. De stichting MET is zelf geen opdrachtgever en draagt geen eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het bouwproces. Wel stelt de stichting MET voorwaarden aan eventuele financiële ondersteuning aan ouders om een succesvol ontwikkeltraject te bewerkstelligen.

De belastingdienst heeft de stichting MET de ANBI status toegekend, hetgeen betekent dat de stichting geen belasting hoeft af te dragen over giften en donaties.

De Stichting MET werkt nauw samen met lokale en regionale overheden, het ministerie van VWS, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Bijlage foto: v.l.n.r.,de broers Remco,Kevin vader Stef Hoogeveen, Paul Offerman secretaris stichting Mijn Eigen Thuis.Moeder Elly Hoogeveen, voorzitter Stichting De Zuidplas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *